Adamčíková

Účetní kancelář

Účetnictví


Evidence faktur

Výpočet mezd

Vedení pokladny

Zpracování daní


Fyzické osoby

Právnické osoby

Daň z přidané hodnoty

Zástup klientů


Na úřadech

Na pojišťovnách

Služby

U každého klienta uplatňujeme individuální přístup, díky kterému vyhovíme všem požadavkům. Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví fyzickým i právnickým osobám. Jsme schopni vyřešit Vaše problémy týkající se účetnictví, mezd, personalistiky, outsourcingu, daní a práva.

Účetnictví

V rámci účetních služeb dále evidujeme přijaté a vydané faktury, vedeme peněžní deník, evidujeme investiční majetek, hotovostní pokladnu. Vypočítáváme mzdy, odvádíme zdravotní a sociální pojištění, vedeme mzdové listy zaměstnanců, odvádíme měsíční zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti, plníme ohlašovací povinnost.

Zpracování daňové evidence

Odvádíme daň z příjmu fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí a spotřební daň. Vedeme evidenci vozidel a vyhotovujeme přiznání k silniční dani.

Zástup klientů

Své klienty také zastupujeme na úřadech, jako jsou například zdravotní pojišťovny, Okresní správy sociálního zabezpečení a finanční úřady.

Podrobný seznam služeb

Cena

Stanovit cenu za kompletní vedení účetnictví klienta nebývá mnohdy snadnou záležitostí. Cena se určuje dohodou podle rozsahu a náročnosti vykonaných služeb. Náš ceník je tedy pouze orientační.